Mijn ervaringen in mijn Kriya meditaties laten zich lastig omschrijven. In een ander stuk op deze website beschreef ik de meditatieve ervaring als stilte. Als je eenmaal in meditatie hebt geleerd hoe je het denken kunt sussen, ben je een met de stilte. Patanjali beschrijft dit in het Achtvoudig Pad van yoga als het terugtrekken van de zintuigen, daarna volgen stappen van diepere meditatie.

Omdat de Kriya beoefening een geheime practice is ben ik niet gewend mijn ervaringen en inzichten te delen. Daarnaast als je over een spirituele ervaring aan de praat raakt, stapt ook een deel van het ego in. Daarmee verdwijnt de subtiliteit van de diepgevoelde ervaring. Gaandeweg heb ik geleerd dat praten over mijn ervaringen in de meditatie niet functioneel is. Niet helpend voor mezelf en ook niet voor een ander.

Persoonlijke ervaringen in de meditatie zijn subjectief. Beelden, kleuren of inzichten die voorbij komen zijn voor jou bedoeld. Iemand anders voelt of beleeft dit anders in zijn meditaties. Misschien heeft die ander deze ervaringen helemaal niet. Verschillende mensen hebben verschillende inzichten en trekken daar op een andere manier lering uit. Een spiritueel pad is heel persoonlijk. Ik licht hier een klein tipje van de sluier op, over mijn spirituele pad en de Kriya Yoga beoefening.

Pranayama & chakra bewustzijn

Hoewel sommige meditatie-tradities zeggen je dat het nooit stil wordt in je hoofd is dat wel degelijk mogelijk. Bijvoorbeeld door het doen van yoga en ademhalingsoefeningen die in de Raja Yoga traditie zijn beschreven. Deze meditatie-oefeningen helpen de mind verstillen. Het zijn klassieke yoga oefeningen die een voorbereiding zijn op Kriya Yoga meditatie.
Door het doen van ademhalingsoefeningen krijg je invloed op stroom van Prana in het lichaam. Eerder snapte ik nog niet wat dat is: Prana, Qi of iets energetisch. In de yogameditatie zeggen we: energie is daar waar je je aandacht richt. Door het doen van dagelijkse ademhalingsoefeningen leer je hoe Prana, jouw vitale levensenergie tijdens de meditatie ingezet kan worden.

Er zijn 7 belangrijke Chakra’s uitgelijnd langs de wervelkolom, van stuit naar kruin. Elk Chakra heeft een resonantie met endocriene functies van het lichaam en beïnvloed zo ons gedrag, onze emoties en ons welbevinden. Als de Chakra’s onderling in balans zijn, brengt dit mentale en fysieke gezondheid, inzicht en kracht.

Onderdeel van de dagelijkse Kriya beoefening is Chakra meditatie. Chakra’s zijn ook energetische centra van levensenergie en hoger bewustzijn. Concentratiemeditatie maakt je vertrouwd met de levendigheid en de vibratie in elk Chakra. Door meditatie op Chakra’s maak je verbinding met een hoger energetisch bewustzijn. Door meditatie wordt heel het bewustzijn afgestemd af op een hogere energetische frequentie. Dat is de grote transformatieve kracht van Chakra meditatie.

Zelfrealisatie

Shiva teaching

Veel mensen doen aan yoga. Maar yoga is niet voor ieder van hen een spirituele oefening. Yoga is vandaag de dag ook onderdeel van een lichaamscultus, een hippe levensstijl met een identiteit die mensen kunnen uitdragen. Het is een van de grootste sporten in steden. Maar de populariteit van yoga asana wil niet zeggen dat mensen vertrouwd zijn met concepten als meditatie, devotie, toewijding, respect.
Spiritualiteit in yoga is dan vaak een onderdeel van het romantische plaatje, ter decoratie. Net zo makkelijk wordt een Boeddha beeldje op de plee gezet. Als ornament.

Zo veel mensen zijn op zoek. Naar zichzelf, naar zingeving. Naar een manier om met uitdagingen in deze moderne tijd om te gaan. En er zijn vele guru’s en stromingen, nog meer oefeningen en nog veel meer boeken. Maar je kunt maar zoveel doen.

Het doel van Kriya Yoga is de hoogste trede te bereiken van het Achtvoudig Pad, dat is Zelfrealisatie. Je wordt één met het object van je meditaties, je wordt één met het Goddelijke. Noem het Atman, One-ness, Jezus, Guan Yin of Maria. Uiteindelijk ontdek je dat God gelijk is aan liefde, dat is een realisatie die vele spirituele tradities verbindt.

Om je los te maken van alle ruis is het belangrijk dat je je niet laat verstoren en je committeert aan de beoefening. Dat je mentaal en fysiek fit bent en de toewijding hebt van een strijder. Mijn Guruji zegt daarover dat het zijn wens is dat je de mentaliteit en het doorzettingsvermogen hebt, zoals een ‘Kriya Soldier‘.

Goeroe meditatie

Toen ik mijn Guru voor het eerst ontmoette wist ik meteen dat wanneer ik iets over meditatie wilde leren, dat dit onder zijn leiding zou zijn. Ik heb hem getest. Nooit stelde hij teleur. Ik voel zijn nabijheid dagelijks, niet alleen in de meditatie. Het is heel moeilijk om aan een ander uit te leggen wat de liefde en devotie voor een spiritueel leraar inhoud.

Natuurlijk zit de werkelijke leraar in jezelf. Maar hoe realiseer je je tot het hoogste niveau in de yoga traditie? Dat kan alleen onder leiding van een levende Goeroe. In mijn Kriya traditie wordt alleen zo het vuur doorgegeven. Dit een zeer traditionele relatie is tussen de Guru en discipel. Daarom denken veel mensen dat wanneer je een Guru heb, dat je dan zelf geen vrije wil meer hebt. Ze denken dat je verblind bent. Maar een Guru is er voor hulp op het spirituele pad. Nog steeds blijft elke keuze die je in het leven maakt jouw eigen verantwoordelijkheid.

Inzichten door meditatie komen niet vanzelf. Soms is mediteren hard werk. Een Guru zegt dat je een oefening dagelijks dient te doen. Hij zegt vooraf niet dat je dit de komende vijftien jaar elke dag moet doen (vaker langer). En dan doe je dat dagelijks met toewijding en met devotie. Omdat je vertrouwen hebt in de leraar, omdat je merkt dat je voortgang maakt op dit pad.

Een spiritueel pad

Meditatie beoefening stemt nederig. Een spiritueel pad is niet alleen het romantische plaatje van warmte en gelukzaligheid. De wereld trekt en innerlijke processen verlopen vaak trager dan de quick fix die moderne meditatie-apps of hippe leiderschapsprogramma’s je beloven. Dat is toegepaste meditatie, los van spiritualiteit.

Er is zoveel informatie beschikbaar. Je kunt jezelf ook overvoeren. Er is geen boek dat beschrijft, of leraar die je instrueert over hoe je je leven moet leven. Zet je niet vast in een vorm of traditie. Laat je niet de maat nemen door anderen. Maar wees zelf ook niet normatief en hou je blik open. Je hoeft geen heilig boontje te zijn maar je hoeft ook geen stomme dingen te doen. 

Wat betreft Kriya Yoga gaat het uiteindelijk vooral om oefening. Dat betekent dat je soms mensen, zaken of dingen los moet laten. Dat je onorthodoxe keuzes moet nemen. Zodat je je leven in dienst kan stellen van de meditatie-beoefening.

Bewandel jouw spiritueel pad met creativiteit. Dat betekent dat lessen in vele vormen voorbij kunnen komen. Kijk of je ze kunt herkennen. De mensen die je ontmoet, de boeken die je leest, filmpjes van sprekers of andere leraren enz. laat je inspireren. Breng deze lessen in je meditatie. Geef ze vorm, door ze uit te dragen in het leven zelf.

10-04-2019 Wordt vervolgd.