Klachtenprocedure

Als therapeut doe ik er alles aan om je zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het gebeuren dat je niet helemaal tevreden bent. Natuurlijk hoor ik graag als eerste van je terug wanneer je om een of andere reden niet tevreden bent.


Lid van Beroepsvereniging Zhong

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging voor acupuncturisten.
Zhong, Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde.
Lidnummer 2016043.


Samen in gesprek

Kunnen we in gesprek en samen op zoek naar een oplossing? Ik wil het graag van je weten als je niet tevreden bent. Bijvoorbeeld over de manier waarop je behandeld bent of het resultaat daarvan. 

Klachtenfunctionaris

Wanneer je niet in staat ben om je klacht met mij te be­spreken, of laat de situatie dit niet toe of als we er samen niet uitkomen, dan kun je gebruik­maken van een gratis klachtenfunctionaris. Deze ondersteunt je bij het formuleren van de klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen.
Samen met jou wordt gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor je klacht. Je klacht wordt binnen zes weken afgehandeld.

Bekijk de klachtenprocedure op de website van mijn beroepsvereniging Zhong.

Geschillencommissie Complementaire Zorg

Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop je onvrede of klacht is afgehandeld voor je onbevredigend is, kun je je wenden tot de Geschillencommissie Complementaire Gezond­heidszorg (GCG). Deze geschillencommissie is onaf­hankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de complementaire zorg. Een uitspraak van de geschil­lencommissie over jouw klacht (geschil) is bindend, zowel voor jou als mij als therapeut.

Een geschil indienen bij de geschillencommissie kost € 52,50. Dit bedrag krijg je terug als je in het gelijk wordt gesteld. De geschillencommissie doet binnen zes maanden uitspraak over je klacht. Op geschillencommissie.nl vindt je meer informatie over hoe je een geschil kan indienen. De klachtenfunctionaris van mijn beroepsvereniging kan je hierbij helpen.


S.C.A.G. kwaliteitskenmerk

Via de beroepsvereniging ben ik aangesloten bij de de Stichting S.C.A.G. De SCAG is een stichting die mensen in de complementaire zorg helpt bij het oplossen van klachten en geschillen.

Indien u een klacht heeft kunt u rekenen op zorgvuldige en deskundige begeleiding bij klachten die te maken hebben met de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

De klachtenregeling is tot stand is gekomen in samenwerking met de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF). Klik hier om een folder over het klachtenregelement te downloaden.


Privacyverklaring / Wet AVG

Heb je vragen over hoe ik als acupuncturist omga met privacy-gevoelige cliëntgegevens. Dat staat in de privacyverklaring die je hier kunt lezen.

Privacy en Cookieverklaring

Heb je vragen over het gebruik van deze website, de cookies, Google analytics. Bekijk de cookieverklaring