Emoties gezien door de ogen van een acupuncturist

Wanneer emoties met je aan de haal gaan, reageert je lichaam mee. Een emotie kan je mentaal maar ook fysiek uit balans trekken. Op welke manier precies, dat is heel nauwkeurig opgetekend in de Chinese geneeskunde. Meer inzicht in jouw lichaam- en geestsysteem is een stap naar bevrijding van emotioneel lijden.

Lees hieronder meer over hoe verdriet, piekeren of boosheid invloed op je hebben, niet alleen op je gemoed, maar ook op de spijsvertering of als oorzaak van hoofdpijnklachten.

Als je beter begrijpt hoe emoties je systeem kunnen verzwakken. Kun je dan als volgende stap, de emotie neutraal erkennen? Je aandacht bij je lichaam brengen en bewust zijn wat helpend of ondermijnend voor je is.

Wanneer je weet wat je kunt doen, als je snapt wat deze emotie nodig heeft, dan kun je ook de fysieke respons opvangen, met behoud van veerkracht.

Yin en Yang afbeelding
Emotie beweegt Qi. Qi is Beweging. Beweging is energie.

5 elementen, 5 bewegingen van Qi

Zo binnen, zo buiten. En zo ook in de Chinese geneeskunde, waarbij we kijken naar de natuur en zien we de veranderlijkheid van de seizoenen. Winter noemen we meest Yin en zomer meest Yang. We zien ook dat Qi overdag een andere beweging maakt dan in de nacht. Om te duiden dat er verschillende bewegingen zijn in de natuur zijn, gebruiken we de metafoor van de 5 elementen.

Deze zijn: Vuur, Aarde, Metaal, Water en Hout.
De bewegingen zijn: Vuur stijgt, Aarde voedt, Metaal contraheert, Water daalt, Hout zet uit.

Qi beweging van de 5 Elementen
5 elementen die elkaar voeden, beïnvloeden
en in balans houden.

Beweging van Qi zien we niet alleen in de natuur om ons heen. Ook in ons lichaam kennen we eenzelfde energetica en Qi beweging. Wij resoneren mee met onze omgevingen zijn verbonden met de kracht van de natuur.

In de traditie van de Chinese geneeskunde is elk (yin) orgaan gekoppeld aan een element: Het Hart aan Vuur, de Milt aan Aarde, de Long aan Metaal, de Nier aan Water, de Lever aan Hout.

Qi van de Long daalt en maakt een beweging naar beneden, de Qi van de Milt stijgt omhoog. Qi van de Maag daalt enz.

Daarnaast zien we dat elk orgaan onder druk van een emotie aan kracht verliest. Want bij een overload aan emoties, wordt de natuurlijke beweging van Qi verstoort:

YIN ORGAANELEMENTGEKOPPELDE EMOTIE
HartVuurVreugde
MiltAardePiekeren
LongMetaalOngerustheid
LongMetaalMelancholie, verdriet & rouw
NierenWaterAngst
LeverHoutWoede
Schrikbeïnvloed allen

7 Basis Emoties

Best vreemd dat de veelheid aan emoties die wij kennen, in de Chinese geneeskunde verdeeld kunnen worden in slechts 7 categorieën. Toch, als je er wat langer over nadenkt, dan zijn er inderdaad 7 basis-emoties met vele subcategorieën daaronder.

Een overload aan emoties is niet alleen van invloed op ons mentaal welbevinden, je wordt er fysiek ziek van. Als we geleefd worden door onze emoties dan verliezen we ons centrum. Het beïnvloed ook de fysieke gezondheid.

Tijdens een acupunctuurconsult vraag ik niet alleen naar pijn, vermoeidheid of de spijsvertering. Ik ben met mijn cliënten ook in gesprek over hoe ze zich voelen. Over hoe ze omgaan met spanning of verdriet. Wat hen helpt ontspannen. Of hoe ze zich uiten, of met wie ze kunnen praten over hun gevoelens.

Dit zijn de 7 grote basis emoties die wij in de Chinese geneeskunde herkennen:

Plezier (Vuur)

Plezier is nauw verbonden met het Hart en de Dunne Darm. Niks mis met plezier natuurlijk, maar wanneer het doorslaat naar een aanhoudend gevoel van euforie of manische opwinding dan trekt het je uit balans. Fysieke manifestaties daarvan kunnen zijn: hartkloppingen, buitensporig veel en hard lachen, slapeloosheid, verlies van concentratie of geheugen. Een gevoel van euforie kan verslavend zijn, dat zien we bij bekende mensen die de roem niet kunnen loslaten. Ze zijn verslaafd aan het applaus.

Woede (Hout)

Woede verzwakt de Lever en is gerelateerd aan gevoelens van afgunst, irritatie en frustratie. Dit is aanvankelijk een functionele energie die wat uit de bocht vliegt. Want Lever Qi geeft je daadkracht en helpt je om een grens aan te geven. Het zet ideeën om tot actie en balanceert een overmaat aan verdriet. Wanneer woede de Lever uitput dan kunnen fysieke manifestaties zijn: een pijnlijke menstruatie, PMS, kortademigheid, duizeligheid, leveraandoeningen, blaasontstekingen, wazig zien of hoofdpijn.

Piekeren (Aarde)

Piekeren (Aarde), wat ons onderscheid van dieren is dat wij kunnen reflecteren en plannen maken. Maar ons brein is niet zo goed om deze denkenergie te modereren. Als je veel piekert of je zorgen maakt dan heeft dat invloed op de Milt en de Maag. Fysiek en mentaal kan je dat uitputten. Een veelheid aan spijsverteringsproblemen kan het gevolg zijn; constipatie, diaree, prikkelbaredarmsyndroom, gebrek aan eetlust te veel boeren of winderigheid

Melancholie, verdriet & rouw (Metaal)

Verdriet en rouw zijn natuurlijke emoties waarmee we uiting geven aan ons gevoel als we iets of iemand verliezen die ons dierbaar is. Maar als we dat verlies geen plek kunnen geven dan zal het de Long verzwakken (Long Qi en kracht). Door deze disbalans ontstaan ziektes die gerelateerd zijn aan het ademhalingsstelsel. Allergische klachten, longontstekingen, een onregelmatige ademhaling, astma, chronische hoest of kortademigheid. Hoeveel mensen ken jij die na een overlijden een chronische verkoudheid hadden of, zelfs enkele maanden later, een longontsteking kregen?

Angst (water) en schrik

Angst is een normale menselijke emotie. Doordat we gevoelens van angst kunnen waarnemen weten we wanneer we niet veilig zijn. Angst heeft een signaalfunctie, die zegt: “Pas op, weg hier!”. Maar als angst permanent in ons aanwezig is dan verzwakt het de Nieren met als gevolg dat ons hele systeem uit balans raakt. Typische kenmerken wanneer de Nier is aangedaan: rugpijn, koudegevoel, gebrek aan energie.

Schrik verlamt je en doet de Qi dalen. In een uiterst geval val je abrupt flauw. Schrik beschadigt met name het Hart en de Nier

Pijn en emoties transformeren tot inzicht

Emoties erkennen

Een emotie leeft niet alleen in je hoofd, emoties hebben een plek in je lichaam. Waar voel jij stress, waar huist verdriet en waar ervaar jij gelukzalige gevoelens in je lichaam? Onderzoek eens hoe die emoties door je lichaam gieren. Hoe het invloed heeft op je hartslag, ademhaling of buik.

We hebben de neiging om ons af te keren van onprettige sensaties. Maar erken eens dat deze pijn, deze emotie ook betekenis kan hebben. Merk eens wat er met je gebeurt als je vriendelijke aandacht op jezelf richt en compassie ontwikkelt voor deze emoties en fysieke pijn.

Blijven ademen

Emoties winnen aan kracht als ze met je aan de haal gaan. Geef ruimte aan onprettige gevoelens zonder dat je je laat overspoelen. Breng je aandacht in dit moment. Het voelen van de adem is je beste vriend. Richt je op de kalmte en laat het verleden en toekomst scenarios los.

Wees je bewust dat meer denken niet leidt tot meer inzicht. Niet alle vragen hoeven beantwoord te worden. Je hoeft nu geen oplossing te forceren. Probeer te herkennen wat er in turbulente momenten met je gebeurt.

Meditatie kan je hierbij helpen, lees meer over meditatie-oefeningen die je kunt doen:

Zorg dat er momenten zijn waarbij je erkenning geeft aan je emoties. Waak ervoor dat je je eigen emoties niet labelt als slecht of niet terzake doende. Emoties kunnen verzachten door het ontwikkelen van acceptatie en zelfcompassie. Opdat de grotere betekenis van deze episode inzichtelijk wordt.

In beweging blijven

We vergeten vaak wat we zelf kunnen doen. Zorg voor heilzame activiteiten die je energie geven en kom in actie door te stoppen met ondermijnende gedragspatronen. Wees je bewust van wat je tot je neemt, welke dingen je doet, wat je eet. Stop met dat wat ondermijnend voor je is.

Emoties kunnen ons verlammen, ze geven je een zwaartegevoel van vermoeidheid of somberheid waardoor we stilvallen. Blijf in beweging maar voorkom uitputting. Fysieke activiteit waarbij je je inspant, waarbij je de adem aanzet zorgt ervoor dat de Qi blijft stromen. Het haalt je uit je hoofd en zet je weer stevig terug in je lichaam.

Gezond met acupunctuur

In de Westerse mindset zijn we gewend rechtlijnig en lineair te denken. Maar in meer Oosterse tradities wordt herkent dat we verbonden zijn en dat deze verbondenheid ook voor je kan werken. Zo kunnen we de natuurlijke Qi beweging gebruiken om energie te genereren.

Tijdens het acupunctuurconsult kijk ik naar een Volte of Leegte van Qi. Daar waar het nodig is sederen we Yange Qi of voeden we Yinne Qi om zo je lichaam een zetje te geven naar een natuurlijke balans.

Door de holistische benadering, waarbij lichaam en geest verbonden zijn, kunnen we de beweging van Qi en Bloed beïnvloeden met het prikken van acupunctuurnaaldjes. Als Qi gaat stromen heeft dat invloed op jouw emotionele gesteldheid.

Ontspan, geniet en leef gelukkig

Vanuit de Chinese geneeskunde zie ik het leven als een doorgaand proces van transformatie – in termen van energie, emoties en de mind. Onprettige episodes zijn daarbij helaas onvermijdelijk.

De kunst van het leven is om daarmee om te kunnen gaan. Dat we leren om onze emoties los te zien van de intensiteit die ze genereren. Leef je leven ten volle. Behoud je balans en glimlach… om de pijn die je leermeester is en je leert over acceptatie. Zodat uiteindelijk zelf-liefde kan overwinnen.